KONICA MINOLTA: SCAN TO PC (SMB) NO NEW USER | ANY WINDOWS VERSION / USER TYPE

REVISED TUTORIAL
OLD TUTORIAL

This tutorial aims to simplify the process by which the Konica Minolta printer sends scanned files to your computer. There are many other tutorials that require the creation of a new dedicated user, but this is not necessary.

 • Step 1 – Check your network settings
  In newer versions of Windows 10, the menu for sharing settings can be found as follows: press the start button and type „control panel”, click on the results icon. In the Control Panel, select „Network and Internet” and then „Network and Sharing Center”. From here follow the steps in the video.
 • Step 2 – write down the name and password.
  Although it seems obvious, we do this because there are windows users that log on to an email and in this case we don’t know exactly what the system has assigned for the username. The exact username will be of use to us later. Also, copy the exact name of the computer (this will be repeated in the following steps, in the video).
 • Step 3 – create a folder anywhere
  The printer will send the scans to this folder. It doesn’t matter where this folder is created and what its name is. It is important to put it in a place where you have space and do not forget its exact name.
 • Step 4 – set the sharing permissions for this folder.
  It will be ensured that the user has all active permissions for this folder.
 • Step 5 – Open the printer settings web page
  The printer has a web page that can be accessed from the network. This is the same as the IP of the printer inside the network. If you do not know the IP of the printer, proceed as in the video.
  Log in as an administrator. If no one has changed the password it should be „1235678”. Now, the interface may differ from printer to printer, it is important to look for the „store adress” menu. From here, there are no other misunderstandings. If you are wondering if it is mandatory to tick „Main” or what it means – it is not. If you check later on the printer’s display, your computer will appear on the first „addresses” page. For this reason there is a tab where „ABC” appears, from here you can select on which tab the address will be saved. The first address tab is not „ABC” but it is the favorites tab (where only the addresses where „main” has been checked appear).

RO

Acest tutorial are ca scop simplificarea procesului prin care imprimanta Konica Minolta trimite fișierele scanate către calculator. Există multe alte tutoriale prin care se impune crearea unui user nou dedicat însă acest lucru nu este necesar.

 • Pasul 1 – verificați setările de rețea
  În versiunile mai noi de Windows 10, meniul pentru setările de partajare poate fi găsit astfel: apăsați pe butonul de start și scrieți ”panou de control”, apăsați pe iconița din rezultate. În Panoul de control alegeți ”Rețea și Internet”, iar apoi ”Centru rețea și partajare” . De aici urmați pașii din video.
 • Pasul 2 – notați numele și parola.
  Deși pare evident, facem acest lucru pentru că există utilizatori de windows care se loghează pe baza unui e-mail și în acest caz nu știm exact ce a alocat sistemul pentru numele de utilizator. Numele de utilizator exact ne va fi de folos mai încolo. De asemenea, copiați denumirea exactă a calculatorului (acest lucru fa vi reluat la pașii următori, în video).
 • Pasul 3 – creăm un folder oriunde
  Imprimanta va trimite scanările în acest folder. Nu contează unde se crează acest folder și ce denumire are. Important e să îl puneți într-o locație unde aveți spațiu și să nu uitați denumirea exactă a acestuia.
 • Pasul 4 – setăm permisiunile de partajare pentru acest folder.
  Se va urmării ca utilizatorul să aibă toate permisiunile active pentru acest folder.
 • Pasul 5 – deschideți pagina web de setări a imprimantei
  Imprimanta are o pagină web ce se poate accesa din rețea. Aceasta coincide cu IP-ul imprimantei în interiorul rețelei. Dacă nu știți IP-ul imprimantei, procedați ca în video.
  Logați-vă ca și administrator. Dacă nu a schimbat nimeni parola aceasta ar trebui să fie ”1235678”. Acum, interfața s-ar putea să difere de la o imprimantă la alta, important e să căutați meniul de ”store adress” . De aici, nu mai sunt alte neînțelegeri. Dacă vă întrebați dacă este obligatoriu să bifați ”Main” sau ce înseamnă – nu este. Dacă bifați, ulterior pe display-ul imprimantei, calculatorul dvs. va apărea pe prima pagină de ”adrese”. Din această cauză sus există o filă unde apare ”ABC”, de aici se poate selecta pe ce filă va fi salvată adresa. Prima filă de adrese nu este ”ABC” ci este fila de favorite (unde apar doar adresele la care s-a bifat ”main”).