Derivate de ordin întâi

Clasa a XI-a: tabelul derivatelor, derivata unei sume, a unui produs și a câtului