Derivate de ordinul întâi

Formule de derivare și aplicații