How to export in a single DWG file from Archicad and Revit.

Cum să exportăm într-un singur fișier DWG din Archicad și Revit.

What I find interesting is that although Archicad is not a program made by Autodesk, the export to AutoCAD is much better implemented. When it comes to exporting in a single file, Archicad can export the complete project, including layouts. From Revit you can export to a single file only by losing the layouts.

For Archicad:

The procedure is more complicated but more logical:

 1. Open the project organizer
 2. The following way of working must be understood.
  • 2.1 From „Project Map” a plan is added (with drag-and-drop) to „View Map” and so the views appear.
  • 2.2 From the „View Map” a view is added to the „Layout Book” and thus the layouts appear.
  • 2.3 From the „Layout Book” you will add layouts to „Publisher Sets”, where they can be exported.
 3. On the „Publisher Sets” tab, press the back-arrow.
 4. Create a new „Publisher Set”
 5. Click on the new set and set its properties.
 6. Set the folder where the file will be saved.
 7. A general folder will be created within this „Set” in which the desired layouts will be copied to be exported.
 8. After you copy, tap on the general folder and choose the desired export format – DWG.
 9. Now is the time to create a new translator.
 10. The most important thing to consider here is to set „model space” in the „save options” tab.
 11. The option to save as a single file must be checked and we are ready.

For REVIT:

The procedure is much simpler.
The following should be considered:

 • Export to a single DWG file will be made from a single newly created sheet.
 1. Usually finished plans are added to layouts in the sheets tab. Because Revit does not accept a plan to be in two layouts at the same time, we will delete all the useful layouts / sheets of the project.
 2. We will create a single sheet of any size.
 3. We can delete the layout inside the sheet.
 4. In this sheet we will introduce all the pieces we want to export. We can put them anywhere, Revit will arrange them in a certain order.
 5. We choose export to DWG.
 6. As a recommendation, in the tab dedicated to lines, choose „scaled linetype definitions” to keep the scale of the lines after export.
 7. The most important thing is to clear „export … as external references” in the „general” tab
 8. Now you can export.

RO

Ceea ce mi se pare interesant este că, deși Archicad-ul nu este un program făcut de Autodesk, exportul către AutoCAD este mult mai bine implementat. Când vine vorba de exportul într-un singur fișier, din Archicad se poate exporta proiectul complet, inclusiv cu layout-urile. Din Revit se poate exporta într-un singur fișier doar pierzând layout-urile.

Pentru Archicad:

Procedura este mai complicată dar ceva mai logică:

 1. Deschideți organizatorul de proiect
 2. Trebuie înțeles următorul mod de lucru.
  2.1 Din ”Project Map” se adaugă (cu drag-and-drop) un plan în ”View Map” și așa apar vederile.
  2.2 Din ”View Map se adaugă o vedere în ”Layout Book” și astfel apar layout-urile.
  2.3 Din ”Layout Book” vei adăuga layout-uri în ”Publisher Sets”, de unde se vor putea exporta.
 3. În fila de ”Publisher Sets” apăsați pe săgeată-înapoi.
 4. Creați un nou ”Publisher Set”
 5. Click pe noul set și setați-i proprietățile.
 6. Setați folderul în care se va salva fișierul.
 7. Se va realiza un folder general în cadrul acestui ”Set” în care se vor copia layout-urile dorite a fi exportate.
 8. După ce ați copiat, apăsați pe folderul general și alegeți formatul dorit pentru export – DWG.
 9. Acum e timpul să creăm un translator nou.
 10. Cel mai important lucru de avut în vedere aici e acela de a seta ”model space” în fila ”save options”.
 11. Mai trebuie bifată opțiunea de a salva ca un singur fișier și suntem gata.

Pentru Revit:

Procedura este mult mai simplă.
Trebuie avute în vedere următoarele:

 • Exportul într-un singur fișier DWG se va face dintr-un singur sheet nou creat.
 1. De obicei planurile terminate sunt adăugate în layout-uri în fila ”sheets”. Pentru că Revit-ul nu acceptă ca un plan să fie în același timp în două layout-uri, vom șterge toate layout-utile / sheet-urile proiectului.
 2. Vom crea un singur sheet de orice dimensiune.
 3. Putem să ștergem layout-ul din interiorul sheet-ului.
 4. În acest sheet vom introduce toate piesele pe care vrem să le exportăm. Le putem pune oriunde, Revitul le va aranja el într-o ordine anume.
 5. Alegem export to DWG.
 6. Ca și recomandare, în fila dedicată liniilor, se alege ”scaled linetype definitions” pentru a se păstra scara liniilor după export.
 7. Cel mai important lucru este să debifăm ”export … as external references” în fila ”general”
 8. Acum se poate face exportul.